FANDOM


Invitacions de Facebook

Aquesta norma està en vigor. Per tant, el seu contingut té ple efecte declaratiu i prescriptiu.


L'administrador perenne redacta, sanciona, publicita i posa en vigor la norma següent:

Preàmbul

L'administrador perenne, com qualsevol altra persona, pot invitar persones als seus grups, com està indicat en el cantó superior de la columna dreta del grup mateix.

S'ha près la decisió oficial de limitar aquesta possibilitat per tal de no abusar de la mateixa, per raons en tot cas morals.

Per tant, es posa en vigor la següent norma:

Articulat. Condicions generals.

  1. L'administrador perenne (aquesta norma només el limita a ell mateix) té el dret de posar, en un mateix intèrval de temps, i dintre del mateix grup (no en dos o més grups) un màxim de 10 clicks a les invitacions dels usuaris d'acord amb el que indica el marge superior de la columna dreta.
  2. Els intèrvals mateixos no poden durar un temps superior a deu minuts, ni incloure una quantitat superior a 10 clicks.
  3. Entre el final de cada intèrval i l'inici de l'immediatament posterior ha de passar almenys mitja hora cada vegada.
  4. D'acord amb el que indica l'article anterior, en cada dia (entès el mateix com a un intèrval que comença a les 8 del matí i s'acaba a les 8 del matí del dia immediatament següent) en cada dia es poden posar un màxim possible de cinc intèrvals.
  5. L'administrador jura, per jurament de fidelitat, no trair els principis d'aquest articulat mateix.

Exhortacions derrogatòries

Única. Es cancela, si fós el cas, qualsevol norma que s'oposi o contradigui a aquesta mateixa, excepte la mateixa normatació.

Exhortacions finals

Única. Aquesta norma entra en vigor al mateix moment de la seva aprovació d'aquesta mateixa exhortació final, o sigui, entra en vigor a les 9 del matí del dia 2 d'abril de 2019.

Firma

Per tant, declaro en vigor aquesta mateixa norma en els termes que aquesta mateixa descriu.

Unicorn Gris, administrador perenne.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.