Lletra perenne Wiki
Advertisement

Articulat

1. Aquesta norma regula els canvis en la normatació i les altres normes.

2. La potestat de canviar la normativa pertany exclusivament a l'administrador, ja sigui per idea pròpia o acceptant, d'acord amb aquesta norma, els canvis proposats pels usuaris.

3. Quan l'administrador desitgi un canvi en alguna norma, inclosa la normatació, podrà penjar-lo en Internet amb l'efecte declaratiu i prescriptiu que correspongui, sempre que respecti, entre altres coses, els drets dels usuaris i els principis del portal.

4.1. Els usuaris només podran proposar canvis en la norma primera i en les altres normes per email, no per ninguna altra forma ni que sigui a la seva manera en privat. L'administrador tindrà 45 dies per acceptar-les (amb o sense modificacions) o rebutjar-les. El silenci administratiu és negatiu, és a dir, si en aquests 45 dies el canvi encara no ha estat acceptat, això suposarà que ha estat refusat definitivament; això sí, el silenci administratiu suposarà a l'administrador una autosanció lleu.

4.2. Els visitants anònims també podran proposar canvis per email d'acord amb aquesta norma i amb els preceptes de l'article anterior (només per email i sobre el silenci administratiu). A aquest efecte, i d'acord amb els termes d'aquesta norma, no serà necessari que una persona s'identifiqui com a usuària en l'email que enviï a l'administrador.

5.1. Si la reforma de l'usuari és aprovada en el seu cas, serà penjada al portal i el seu efecte prescriptiu serà aplicat sense retrassos indeguts. Totes les reformes han de ser anònimes, és a dir, no es penjarà de cap manera en la norma el nom de la persona que hagi proposat el canvi.

5.2. L'administrador es reserva el dret d'aplicar només una part de la reforma proposada per l'usuari, informant degudament, d'acord amb els termes d'aquesta norma.

6. La proposta de canvi de norma haurà d'incloure:

6.1. Quina és la norma a la que es proposa el canvi, ja sigui la normatació o una altra norma, i quin és l'article o articles que es proposa de modificar.

6.2. Quin és el text alternatiu que es proposa d'afegir en substitució de l'actual.

6.3. Opcionalment, quina és la exposició de motius que vol explicar la proposta de norma.

7. Les faltes de respecte que hi pogués haver en el text de proposta de norma seran tractades degudament, incloent, si fós el cas, el refús del text de proposta de norma.

Exhortacions adicionals

1ra Aquesta norma es regula independentment de la norma del dret privat de petició . Cal dir que aquesta norma última regula totes les peticions excepte les regulades per aquesta mateixa norma.

2na L'email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .

Exhortacions finals

Única. Aquesta norma és aprovada a les nou del matí el dia 20 de maig de 2017.

.


.

Per tant, aprovo, publico i poso en vigor aquesta mateixa norma en els seus propis termes.

Advertisement