FANDOM


A tots els que la present vegin i entenguin,

Sapigueu que l'administrador publica, aprova i posa en vigor la següent norma:

Preàmbul Edit

És essencial evitar que les normes puguin contradir-se amb la normatació o entre elles. Per tant, esperant fer un cos normatiu sòlid i coherent, s'aprova aquesta norma.

Articulat Edit

Explicacions de la desnormatació i la contranormatació Edit

1. La desnormatació és la situació en que una norma que no sigui la normatació contradigui aquesta última.

2. La contranormatació és la situació en que una norma contradiu a una altra encara en vigor, sense donar-se el cas de desnormatació.

Actuació de l'usuari en ambdos casos (desnormatació i contranormatació) Edit

3. L'usuari té dret a informar, a través d'un email (no de ninguna altra manera, malgrat que també fós pública) de la situació de desnormatació i contranormatació, explicant, en el primer cas quin article de quina norma sembla fer desnormatació, i en el segon cas, quins dos articles semblen estar en contradicció.

4. L'usuari podrà donar les explicacions que trobi pertinents per a explicar el cas de desnormatació o contranormatació.

Actuació de l'administrador en ambdos casos Edit

5. L'administrador, per decisió pròpia o aconsellat per l'usuari, és qui haurà de decidir si hi ha o no cas de desnormatació o contranormatació i, si n'hi ha, fer els canvis oportuns per a corregir la situació sense retrassos indeguts.

6. L'administrador, doncs, té el dret de resoldre situacions d'ambdos casos per iniciativa pròpia, informant als usuaris.

Exhortacions Edit

Cancelatòries Edit

Única. Queda cancelada qualsevol norma que es contradigui amb aquesta mateixa, excepte, en el seu cas, tots els articles i exhortacions de la normatació.

Finals Edit

Única. Aquesta norma queda aprobada al mateix moment de la seva aprovació, és a dir, queda aprobada el 7 d'octubre de 2018 a les 13:30.

Firma final Edit

Per tant, queda aprovada aquesta norma i posada en vigor per als usuaris i l'administrador per al seu compliment.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.