Lletra perenne Wiki
Advertisement

----------------------------------------------------

Aquesta norma encara està per redactar. Per tant, el seu contingut no té efectes declaratius ni prescriptius.

----------------------------------------------------

Preàmbul.

El portal stoer, a través de la normatació, garantia als seus usuaris de no ser sancionats sense haver realitzat algun efecte lesiu sobre els administradors (aleshores encara havia existit la figura de l'administrador segon), el portal o els altres usuaris.

Aquesta norma es va complir en la gran majoria de sancions, volent assegurar que cap usuari o visitant fós sancionat sense motiu.

Cal observar que no era obligatori que la sanció fós afegida en les normes, si bé era obligatori que la sanció de la que s'acusava no fós matèria de drets i llibertats.

En aquests termes, s'aprova la següent norma:

Articulat

1. És totalment obligatori que tota sanció a un usuari o visitant del portal perenne contingui un text que expliqui quina és el fet lesiu que suposadament hagi comès l'usuari.

2. Encara que s'intentarà evitar que succedeixi, un usuari podrà ser sancionat per un efecte lesiu no inclòs en les normes, d'acord amb el que indica aquesta norma mateixa, especialment l'article 3. . 3.

Advertisement