Lletra perenne Wiki
Advertisement

Autoritat normativa.jpg

A tots els que la present vegin i entenguin, sapigueu que:

Com a administrador, aprovo, publico i poso en vigor la norma següent:

Preàmbul

L'autoritat normativa és una part important de l'autoritat del Cosmos Perenne, i també existia en el Cosmos Stoer. Aquesta autoritat mateixa és l'autoritat que s'aplica mecànicament de les normes escrites; en canvi, la part de l'autoritat que, supletòriament a l'autoritat normativa, apliqui l'administrador lliurement, rep el nom d'autoritat lliure.

S'ha cregut necessari posar una norma que defineixi l'autoritat normativa, igual que fa poc es va definir definitivament l'autoritat lliure.

Per tant, es posa en vigor la norma següent:

Articulat

1. L'autoritat normativa és, simplement, tota l'autoritat que emani de la comprensió i aplicació directa de les normes, en tant en quan aquesta mateixa autoritat existeixi i, segons els canvis en el temps, pugui augmentar, disminuir o modificar el seu efecte.

2. Tothom està obligat a obeir l'autoritat normativa en allò que la mateixa indiqui, inclòs, sempre que correspongui, l'administrador, d'acord amb l'article 1.5 de la normatació.

3. L'administrador i, en el seu possible cas, els altres càrrecs que correpongui, seran responsables del cumpliment de l'autoritat normativa i, en el seu cas, de l'autoritat lliure.

4. Aquesta norma no implicarà ni proscriurà, a efectes retroactius, l'aplicació legítima de la respectiva autoritat normativa encara que en aquells moments no estava tant clarament aquella autoritat normativa d'acord amb les normes d'aleshores, especialment les que havien existit i eren les del Cosmos Stoer i l'aplicació d'aleshores.

5. Tot efecte de l'autoritat normativa s'haurà d'aplicar ineludiblement i sense retrassos indeguts.

6. L'autoritat normativa emana de la norma que la crea i s'aplica en nom de l'administrador i amb respecte a la normatació i als drets dels usuaris.

7.1. Ningun canvi o eliminació de la norma que sancionava a l'usuari o a l'administrador podrà utilitzar-lo per eximir-lo de la responsabilitat que adoptà en el seu temps, excepte, i només pel que respecta a l'usuari, els casos en que es pugui aplicar per als mateixos una retroactivitat positiva, sempre que aquesta norma sigui realment canviada o eliminada a aquest respecte, d'acord amb l'article 5. .

7.2. Per l'autoritat normativa es definirà si una norma, només per l'autoritat normativa, tingui (o no tingui) retroactivitat positiva o negativa, definint-se els demés casos per autoritat lliure si fós així.

7.3. L'administrador és responsable de l'efecte (o de la nulitat del mateix) de la retroactivitat positiva o negativa, d'acord amb les normes.

Exhortacions

Adicional

Única. Es recomana, a aquests efectes, llegir la norma sobre l'autoritat lliure.

Final

Única. Aquesta norma entra en vigor el seu mateix moment d'aplicació en Lletra Perenne, és a dir, entra en vigor a les 12:35 del matí el dia 11 d'abril del 2020.

Firma

Per tant, ordeno als usuaris, visitants i càrrecs del Cosmos Perenne que obeeixin aquesta norma i m'hi sotmeto a mi mateix com a administrador.

Unicorn Gris, administrador perenne.

Advertisement