Lletra perenne Wiki
Advertisement
Refranys i dites populars.jpg

Aquesta norma ja està en vigor. Per tant, els seus continguts tenen ple efecte declaratiu i prescriptiu.


Preàmbul

En tot el temps d'existència del Cosmos Perenne, mai s'havia donat la circustància com per crear una norma com aquesta, que reguli únicament una part del Cosmos Perenne, d'acord amb la normatació.

S'ha cregut adient que, donades les constants novetats que Josep Querol (sigui qui sigui aquest senyor) ofereix al nostre grup de refranys, es reguli per norma concreta aquest grup de refranys.

Per tant, creo la norma que considero adient per aquest cas:

Articulat

1. Es senyala, per a informació dels usuaris, que tots els refranys que ha publicat Josep Querol, o almenys fins ara la gran majoria, han rebut la validació prèvia de l'administrador.

2.1. L'administrador haurà de refusar, si fós mai el cas, els missatges-refranys de Josep Querol o de qualsevol altre usuari que contradiguin les normes, especialment el dret i deure al respecte moral indicat en l'article 16. de la normatació i la prohibició de floods indicada en l'article 15. de la mateixa norma primera.

2.2. En casos extraordinaris que així mateix ho exigeixin, l'administrador podrà esborrar missatges-refranys, si així ho decideix, d'acord amb l'autoritat lliure, regulada en aquesta mateixa norma.

3. En tot cas, sempre que es refusi un missatge, els cops que poguera passar, apareixerà un missatge, de durada temporal limitada, que explicarà perquè és refusat el pressuposat refrany, ja sigui per l'autoritat lliure o normativa.

4. En cap cas Unicorn Blanc del Bosc publicarà un refrany sense haver llegit prèviament el contingut complet del mateix, sense ser per això obligatori de llegir, quan apareguin, les dades biogràfiques del seu autor o autora, estigui viu o mort en l'actualitat. Que publiqui un refrany no vol dir necessàriament que li agradi a ell, però sí que espera que li agradi al seu potencial públic o, almenys, a una part significativa del mateix.

Exhortacions

Derrogatòria.

Única. Queden cancelades totes les normes que es contradiguin o s'oposin a aquesta norma en el seu cas, excepte en tot cas la normatació.

Final.

Aquesta norma queda aprobada el mateix dia de la seva publicació, o sigui, queda aprobada el 2 de juny de 2020.

Signatura

Per tant, queda aprobada aquesta norma i jo la poso en vigor d'acord amb els principis normatius perennes.

.

Unicorn Blanc del Bosc, administrador perenne.

Advertisement