Lletra perenne Wiki
Advertisement

Aquesta norma ja està en vigor. Per tant, els seus continguts ja tenen ple efecte declaratiu i prescriptiu dins dels seus termes, d'acord amb els termes de la normatació.Preàmbul

Una de les constants del Portal Perenne és garantir a l'usuari el correcte exercici i benefici dels seus drets, sense perjudici del compliment dels seus deures, d'acord amb el que marqui el portal mateix.

Per tant, aquesta norma defineix com pot l'usuari reclamar els seus drets i, en el seu cas, obtenir el benefici d'aquest dret, d'acord amb la irretroactivitat de les disposicions desfavorables de drets individuals.

Donats aquests fets, com a administrador aprovo, publico i ordeno el cumpliment d'aquesta norma.

Articulat

 1. L'usuari pot reclamar a l'administrador el lliure exercici dels seus drets d'acord amb aquesta norma.
 2. En cap cas l'usuari pot reclamar la suspensió, modificació o cancelació ilegítima dels seus deures.
 3. Els únics drets que pot reclamar l'usuari són els que estiguin expressament i concretament, i inequívocament, escrits en la normatació o en altres normes, especialment però no únicament els que estan indicats al títol I de la normatació, o sigui, provinents de l'autoritat normativa.
 4. L'usuari mai podrà exigir de l'administrador cap acció provinent només o essencialment de la seva autoritat lliure, sense perjudici del cas en que la norma dóna ple permís a aquesta acció (encara que en aquest cas seria propi de l'autoritat normativa.
 5. La reclamació dels drets dels usuaris o de les normes que en el seu cas desenvolupin principis rectors es farà d'acord amb el títol III de la normació i amb el que indica aquesta norma.
 6. La reclamació dels drets no inclosos en els títols I i, en el seu cas, el títol II, només es podrà fer si una norma en concret, independentment del moment en que sigui posada en vigor, ho permet; si prové del títol II i ninguna norma ho desenvolupa, es farà una aplicació directa del dret excepte si l'autoritat lliure ho impedeix.
 7. Aquesta norma no afecta el dret de petició dels usuaris; aquest darrer dret, cal recordar, no és vinculant.
 8. El dret d'aquesta norma només es pot exercir a través del correu electrònic. L'usuari haurà d'indicar expressament i clarament quin és el dret que segons la seva opinió ha estat vulnerat i en quin número d'article i en quina norma està aquest dret. En cas de ser un dret indicat en la normatació caldrà indicar quin és el dret que l'usuari considera vulnerat i aquest dret, en el seu cas, serà defensat d'acord amb el que digui la normatació i, en el seu cas, les normes que la desenvolupen.
 9. Si en el seu cas l'administrador considera per la seva opinió i de manera raonable i educada que la reclamació determinada d'un dret és un assumpte que mereixen saber els altres usuaris, podrà publicar-ho al Fòrum Perenne, amb plena atenció al dret i deure al respecte moral de tots els usuaris.
 10. En cap cas l'usuari podrà demanar l'anulació dels drets de ninguna altra persona, siguin o no drets indicats en la normatació, havent de ser, si fós el cas, el mateix altre usuari qui demani l'anulació o suspensió dels seus propis drets.
 11. L'anulació d'un dret no podrà fer-se en cas que aquest dret resulti essencial i la seva anulació impossible. Un d'aquests drets d'anulació impossible és el dret i deure al respecte, d'acord amb el que diguin les normes.

Exhortacions

Adicionals

 1. Al afectar a tots els drets dels usuaris del Cosmos Perenne, també afecta a les partides d'Umbria que Unicorn dirigeixi, d'acord amb aquesta norma (en castellà).
 2. L'email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .

Transitòries

Ninguna.

Derrogatòries

Única. Queda cancelada tota exhortació o article anterior a la posada en vigor d'aquesta norma que en el seu cas s'hi oposi o la contradigui, excepte la normatació.

Finals

Única. Aquesta norma queda posada en vigor el dia 11 de juliol de 2019 a les 6 del matí.

Signatura

Per tant,

Com a administrador d'aquesta web aprovo, publico i poso en vigor aquesta norma.

Unicorn Blanc, administrador perenne.

Advertisement