FANDOM


(Capítol I: dels drets i deures que afecten a tots els usuaris i a l'administrador)
(Preàmbul)
Línia 16: Línia 16:
 
Al llarg de la història de la web stoera, web dirigida pel mateix administrador que la web perennia, es va arribar a escriure vàries normes primeres, actualment totes elles eliminades. Degut sobretot a la mala actuació de l'administrador primer i de la traició dels administradors segons, les normes primeres no varen tenir el resultat esperat.
 
Al llarg de la història de la web stoera, web dirigida pel mateix administrador que la web perennia, es va arribar a escriure vàries normes primeres, actualment totes elles eliminades. Degut sobretot a la mala actuació de l'administrador primer i de la traició dels administradors segons, les normes primeres no varen tenir el resultat esperat.
   
Ara s'ha decidit de redactar una nova norma primera (normatació) però en unes condicions diferents, entre elles els canvis en la propaganda, la desaparició dels administradors secundaris i la subordinació del portal als interessos generals que el defineixen, excloent totalment de la participació d'Unicorn Gris la participació en ningun fòrum excepte el fòrum propi.
+
Ara s'ha decidit de redactar una nova norma primera (normatació) però en unes condicions diferents, entre elles els canvis en la propaganda, la desaparició dels administradors secundaris i la subordinació del portal als interessos generals que el defineixen, excloent totalment de la participació d'Unicorn Gris la participació en ningun fòrum excepte el fòrum propi. L'anulació d'aquesta participació es deu entre altres motius a la censura de la propaganda en aquests mateixos fòrums i a la seva pretesa obligació, mai acceptada per Unicorn, d'acceptar els seus temes tant sí com no de voler participar en aquests fòrums mateixos.
   
Per tant, esperem que en el futur el Cosmos Perenne aconsegueixi uns bons resultats d'audiència i de participació sense molestar a la gent en general.
+
Per tant, esperem que en el futur el Cosmos Perenne aconsegueixi uns bons resultats d'audiència i de participació sense molestar a la gent en general. En això, el Facebook és elemental, si no imprescindible.
   
 
Un dels aspectes més importants de la normatació perennia, que continua la tradició de les normes stoeres, és el seu manteniment ferm del dret i deure al respecte, que s'indica expressament com a dret i deure dels usuaris i de l'administració.
 
Un dels aspectes més importants de la normatació perennia, que continua la tradició de les normes stoeres, és el seu manteniment ferm del dret i deure al respecte, que s'indica expressament com a dret i deure dels usuaris i de l'administració.

Revisió de 11:06, jul 3, 2020

Llibre que fa pensar en una constitució

Llibre que fa pensar (o això crec jo) en una constitució legal.


Aquesta norma està en actiu. Per tant, els continguts tenen ple efecte declaratiu i prescriptiu.


UNICORN GRIS:


A tots els que la present vegin i entenguin, sapigueu que:

Com a administrador he redactat, aprovat, publicat i posat en vigor la següent norma primera o normatació:

Preàmbul

Al llarg de la història de la web stoera, web dirigida pel mateix administrador que la web perennia, es va arribar a escriure vàries normes primeres, actualment totes elles eliminades. Degut sobretot a la mala actuació de l'administrador primer i de la traició dels administradors segons, les normes primeres no varen tenir el resultat esperat.

Ara s'ha decidit de redactar una nova norma primera (normatació) però en unes condicions diferents, entre elles els canvis en la propaganda, la desaparició dels administradors secundaris i la subordinació del portal als interessos generals que el defineixen, excloent totalment de la participació d'Unicorn Gris la participació en ningun fòrum excepte el fòrum propi. L'anulació d'aquesta participació es deu entre altres motius a la censura de la propaganda en aquests mateixos fòrums i a la seva pretesa obligació, mai acceptada per Unicorn, d'acceptar els seus temes tant sí com no de voler participar en aquests fòrums mateixos.

Per tant, esperem que en el futur el Cosmos Perenne aconsegueixi uns bons resultats d'audiència i de participació sense molestar a la gent en general. En això, el Facebook és elemental, si no imprescindible.

Un dels aspectes més importants de la normatació perennia, que continua la tradició de les normes stoeres, és el seu manteniment ferm del dret i deure al respecte, que s'indica expressament com a dret i deure dels usuaris i de l'administració.

Sempre que en aquesta norma primera es mencioni "portal" o "cosmos" s'entendrà respectivament "portal perenne" o "cosmos perenne" excepte possible indicació en contra. Cal tenir present que Web Perenne, Portal Perenne o Cosmos Perenne són sinònims (i no ho són pas de Lletra Perenne, que "només" és la web principal de la Web Perenne però no totes les seves webs).

La direcció email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .

En aquests termes, l'administrador aprova la següent norma primera:

Títol preeliminar

1.1. Temes propis i no propis del portal. El Portal Perenne és un portal plural principalment de filosofia, cultura, relats i divulgació literària. En ningun cas es dedica constament ni a l'actualitat ni a la política, sense perjudici que les pugui utilitzar per possibles mencions esporàdiques davant una forta necessitat si fós el cas o si ho fa subordinant-ho a la literatura, a les converses del fòrum i, en el seu cas, a l'humor.

1.2. Sobirania condicionada del portal. La sobirania d'aquest conjunt de portals pertany a l'administrador, de qui emanen els drets i deures que afecten a ell mateix i als usuaris així com les costums i objectius del portal; l'usuari podrà fruir de tots els drets que les normes li otorguin; el portal perenne tindrà costums i objectius en els quals l'usuari hi podrà disfrutar i aprofitar-se'n sempre que li interessin i no prefereixi marxar-se'n. Les accions de l'administrador es faran en nom de sí mateix i del portal, d'acord amb les normes i sens perjuidici dels drets dels usuaris.

1.3. Estructura del portal. La forma política de la web perennia és l'autocràcia popular productiva, d'acord amb l'article anterior i amb aquesta llista.

1.4. Dels drets, deures i principis rectors. Totes les persones del Cosmos Perenne, inclòs l'administrador si no s'indica el contrari o s'indica que és una norma que afecta només als usuaris, d'acord amb aquest incís tothom haurà de complir els deures de la web, podrà exercir els drets inclosos en les normes sense obstaculitzar els deures, i en el seu cas es podran beneficiar o exerciran els principis rectors. Els drets, deures i principis rectors seran escrits en les normes corresponents i, en cas de no estar escrits en ninguna altra norma, això significarà que, en aquest cas, el text de la normatació serà aplicable directament, de ser així.

1.4.B. Dels drets dels usuaris que representa l'administrador, i dels seus propis deures. L'administrador, siguent un autòcrata, no és representant dels usuaris i de la seva voluntat excepte, quan és el cas, dels drets dels usuaris i/o dels seus deures com a administrador que vinguin definits en aquesta normatació i les altres normes i, en el seu cas, de les decisions favorables preses en nom de l'autoritat lliure.

1.5. Obligacions de l'administrador. El fet que l'administrador sigui qui escrigui les normes no l'eximeix gens del seu compliment en tant en quan les normes li exigeixin deures en la forma que sigui, entre ells el dret i deure al respecte moral. L'administrador, en cas d'incomplir les normes, no es podrà beneficiar de cap retroactivitat favorable futura, ni tant sols en cas d'eliminació de la norma corresponent, i haurà de ser-li aplicada la corresponent autosanció. També l'administrador estarà autolimitat pels efectes de les decisions de l'autoritat lliure.

1.6. Subordinació als principis del portal. Tota l'activitat, o almenys una majoria àmpliament suficient, haurà de seguir els principis del portal mateix o, almenys, no s'hi podrà oposar. L'administrador podrà fer una norma que defineixi, total o parcialment, aquests principis. Els principis són inseparables, en tot cas, de la productivitat específica de cada secció perenne.

1.7. Relació d'anonimat de l'administrador amb els lectors. Entenent que la identitat de l'administrador no ha d'influir en la gestió dels principis del portal, no incluint aquests últims ninguna relació personal dels usuaris amb l'administrador, es prohibeix el contacte personal de l'administrador amb els usuaris, quedant la relació entre aquests com una relació d'anonimat.

1.8. Nom complet de la web. El nom complet de la web és "Portal perenne, espai de filosofia, literatura, relats i altres temes".

1.9. Obediència a les lleis i normes superiors a les del Portal Perenne, quan pertoqui. Tots els portals perennes obeiran les lleis europees, espanyoles i catalanes que, en el seu cas, els hi dictin decisions i, en el seu cas, per exemple en Comunidad Umbria, les normes dels administradors corresponents. L'administrador jura obediència a aquestes normes i a que aquestes mateixes decideixin, sense importar si la decisió depèn textualment del que dictin les normes o, en el seu cas, sigui una decisió presa arbitrària i legítimament pels administradors o superiors d'aquests portals.

1.10. Significat concret dels portals i seccions perennes. Reben el nom de portals perennes totes les webs administrades per Unicorn Gris o per algun seudònim anterior seu, excepte les que exclogui expressament aquesta mateixa norma primera; reben el nom de seccions perennes totes les seccions d'altres webs (per exemple les partides d'Unicorn Gris dirigides per ell mateix) on Unicorn G. sigui director, moderador o similar.

1.11. Emblema de la bona educació. Un dels emblemes del Portal Perenne és el següent: "Nosaltres, els fidels al Portal Perenne, no ens inventem la bona educació en absolut; només n'agafem una de les seves variants, l'adoptem, en procurem respectar els aspectes bàsics, la redefinim una mica i la posem en vigor, sense renunciar al bon humor no obstant. En tot cas, però, no volem negar que, de fet, la nostra visió de la bona educació és substancialment diferent de la del cristianisme.".

1.12. Prohibició de l'abús actiu i passiu per part de les normes. Un dels emblemes, a efectes normatius, del Portal Perenne, que creiem que totes les webs haurien d'imitar, és: "Ni abusar ni ser abusat".

1.13. Rebuig total de la democràcia i de qualsevol parlament i de qualsevol forma de presidencialisme en l'administrador, sense cap perjudici dels drets dels usuaris. Cal deixar ben clar, indiferentment (però no despreciativament) que, s'hi estigui moralment a favor o en contra, que el Portal Perenne, ja sigui en conjunt o en qualsevol de les seves webs o seccions, el Portal Perenne no és ninguna democràcia, ni està erigit ni governat en cap forma de parlament, ni el seu administrador és cap tipus de president, sense que això impedeixi gens l'existència i aplicació dels drets dels usuaris. La forma de política del Portal Perenne ve definida per l'article 1.3. d'aquesta web i totes les altres normes aplicables al respecte, d'acord amb aquest mateix apartat. Els drets dels usuaris, siguin quins siguin i evolucionin com evolucionin amb el temps, estan definits per la normatació i totes les altres normes aplicables al respecte.

1.14. Irretroactivitat dels deures i prohibicions dels usuaris mateixos i, en el seu cas, dels visitants, i altres condicionants de la possible retroactivitat. Els usuaris i, en els casos que pugui correspondre, els visitants, fruiran de la irretroactivitat dels deures i prohibicions que en el seu moment encara no existien. La possible retroactivitat favorable dels drets dels usuaris i, en el seu cas, de la retroactivitat o irretroactivitat dels drets, deures i prohibicions de l'administrador seran indicats i obligatoris si en el seu cas apareguessin indicats en les normes; en cas de no indicar-se res, respecte als usuaris, els drets no seran retroactius, i, respecte a l'administrador, els drets, deures i prohibicions no seran pas retroactius de cap manera, sense perjudici que els deures i prohibicions puguin ser aplicats per l'autoritat normativa quan existeixi la norma o, en el seu cas legítim, per efectes de l'autoritat lliure.

2. Llengua principal oficial i, en el seu cas, llengües secundàries oficials. La llengua oficial i principal del Portal Perenne és el català, sense perjudici que puguin participar ocasionalment altres llengües si fós el cas; aquestes llengües rebran la calificació de llengües oficials secundàries. Es consideren especialment la llengua espanyola i la llengua anglesa. La convivència entre les diferents llengues podrà ser regulada per les degudes normes, segons evolucioni el portal perenne.

3. Temes principals del Portal Perenne. Els temes principals del Portal Perenne seran la filosofia, els relats i la literatura, d'acord amb la següent norma.

4. Llista dels portals perennes. Els portals perennes, en llista completa, són:

4.1. Lletra perenne. La petita ciberbiblioteca Lletra Perenne, que inclou aquesta norma primera com es pot veure (en altres paraules: que és aquesta mateixa web que ara llegeixes). La web Lletra Perenne també rep el nom de "la Perenna" (que no cal confondre amb "el Perenne", el nom de tot el Portal Perenne al complet incloent totes les webs i parts de web corresponents).

4.2. Els grups de Facebook següents:

4.2.1. Novetats i informació de contingut al Cosmos Perenne. Podeu consultar-lo aquí, .

4.2.2. Refranys i frases d'un filòsof, Unicorn Gris, i d'altres autors. En aquesta web són especialment interessants els refranys proposats per Josep Querol i acceptats respectivament per l'administrador. Podeu consultar-lo aquí.

4.2.3. Episodis de Polònia, proposats per Marc. Podeu consultar-lo aquí.

4.2.4. El grup "algú ho havia de dir!!!". Podeu consultar-lo aquí.

4.2.5. El grup "Despertador Totahora de Unicorn Gris". Podeu consultar-lo aquí .

4.2.6. ((Eliminat per repetitiu.)).

4.2.7. El grup "Poesia simple d'Unicorn Gris, amb rima o sense". Podeu consultar-lo aquí.

4.3.1. Comunitat Umbria. Partides de Comunitat Umbria amb Unicorn com a director (no en les que hi participi com a jugador), que seran regides per la norma corresponent (en castellà).

4.3.2. Actualment, Unicorn Gris no dirigeix ninguna partida en Umbría. (es pot veure l'article 30.2. ).

4.4. Fòrums propis. El Portal Perenne disposa de servei de fòrums, d'acord amb les normes que el regularan i amb aquesta normatació, especialment amb el dret i deure al respecte moral. Podeu consultar el fòrum aquí .

4.5.1. Comunicació unipersonal per xat amb l'administrador. L'administrador podrà, si ho desitja i l'altra persona també ho desitja lliurement, parlar en privat unipersonalment amb una altra persona el temps que ambdós desitgin. Podran acordar aquesta cita per email. Es podrà regular per norma aquest contacte. Aquesta comunicació haurà de ser en privat. No podrà ser invitat a aquesta conversa ninguna tercera altra persona. Ni l'administrador ni l'altra persona podran ser obligades a realitzar aquesta comunicació.

4.5.2. Comunicació pluripersonal pública per xat amb l'administrador. L'administrador podrà, si ho desitja, obrir un xat públic on podrà entrar tothom que no estigui sota sanció i, dintre del xat, respecti les normes perennies, inclòs el deure i dret al respecte. L'administrador podrà obrir aquesta conversa tot el temps que desitgi, sempre que no sigui un temps inferior a 30 minuts excepte si circumstàncies greus i justificades l'obliguin a tancar abans d'aquest temps. Ningú podrà ser obligat a participar en aquest xat pluripersonal. L'administrador no podrà ser obligat a obrir aquest xat pluripersonal en contra de la seva voluntat.

4.6. Espai de notícies. Espai Perenne serà l'espai de notícies de Vilaweb del Cosmos Perenne. Hom podrà visitar-lo aquí.

5. Xat públic possible del portal. El Perenne podrà disposar, si fós el cas, de xat públic disponible als usuaris en els seus condicionants. S'indicarà la direcció d'aquest xat quan existeixi i en les condicions en que existeixi, si fós així, d'acord amb els paràmetres de l'article 4.5.2. .

6. Direcció de l'email de l'administrador. La direcció de l'email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com . El contacte amb l'administrador per email es regularà per norma.

7. Diferència entre normativa i normatació. Rep el nom de normativa totes les normes del Cosmos Perenne, mentre que rep el nom de normatació només la norma primera.

8. Bandera perennia. La bandera perennia serà el signe d'una sumatòria de color negre sobre fons verd, com la següent:

Bandera perennia

.

.

.

.

9. Lema perenne. El lema de la web perenna és: "Per la gent, per la cultura, pel respecte i per l'entreteniment".

10. Himne perenne. Es considerarà la possibilitat de crear un himne perenne. Aquest himne perenne haurà de comptar imprescindiblement amb l'aprovació prèvia de l'administrador per a ser oficial. Si es crea, se'n guardarà una còpia als arxius del portal perenne mateix.

11. Noms del portal perenne i de lletra perenne. Portal Perenne, Cosmos Perenne, Web Perenne i el Perenne són sinònims i signifiquen la totalitat de webs perennies. En canvi, Lletra Perenne i la Perenne són sinònims i signifiquen només la web principal del Cosmos Perenne, o sigui, aquesta mateixa web que ara llegeixes.

12. Superioritat de la norma primera enfront de la resta de normes. La norma primera serà sempre superior a la resta de normes, les quals mai la podran desobeir i l'hauran d'acatar. En cap cas una norma normal podrà fer cancelar o derrogar a la normatació ni total ni parcialment ni tant sols quan el text concret pugui no indicar aquest punt expressament. Totes les normes excepte la normatació rebran el nom de normes normals.

13. Principi de tipicitat i de no-tipicitat condicionada. L'administradors, els usuaris i els visitants del Cosmos Perenne poden fruir del lliure exercici dels drets escrits en norma i, igualment dels escrits en norma, estan subjectes als deures i no podran infringir els elements prohibits; respecte als elements no descrits en les normes, l'administrador mateix decidirà lliurement dintre dels condicionants marcats sempre que correspongui per la normatació i les altres normes. Hom pot consultar la norma sobre l'autoritat lliure aquí.

Títol I: dels drets i deures, d'acord amb els principis del portal

Capítol I: dels drets i deures que afecten a tots els usuaris i a l'administrador

14. Subordinació universal en el portal perenne a les normes. Tothom qui participi al portal perenne està obligat a seguir les seves normes, inclòs l'administrador, en els termes que corresponguin.

15. Principis de la propaganda. La propaganda, en les webs que la permetin, estarà regulada per normes, observarà els gustos de la gent i obeïrà les normes i les decisions oficials dels administradors d'aquestes webs. L'administrador perenne no podrà fer ni spam, ni floods, ni CAP's en ningun portal. L'administrador no participarà en ningun fòrum en busca de propaganda excepte, en el seu cas, el seu propi. La propagada aplicarà el deure al respecte moral.

16. Respecte moral. 1. Titulars del dret al respecte moral; normes relatives. Els usuaris perennes, així com l'administrador i, a la seva manera, totes les altres persones, tenen el dret i el deure al respecte moral, d'acord amb la norma que ho regula i aquest article.

2. Compliment dels articles i de les bromes d'aquest article. Tots els articles i qualsevol altre contingut, inclosos els literaris i els del fòrum, del Cosmos Perenne, compliran amb aquest respecte moral ineludible; les bromes i les crítiques hauran de moderar-se per a matissar aquest dret i deure.

3. Existència i cancelació del dret al respecte segons el cas; normes al respecte. L'administrador i els altres càrrecs que en el seu cas ho disposin tindran sempre el dret al respecte; els usuaris i els altres participants només podran veure's limitat aquest dret quan trenquin greument el benestar de la web i d'acord amb el que disposin les normes i, de no estar indicat en aquestes, l'autoritat lliure de l'administrador.

4. Possibilitat d'irrespecte als infractors. Cal tenir present que ni l'administrador ni ningú té el deure de respectar a qui, d'acord amb les normes, no tingui el dret de ser respectat, amb el mínim de responsabilitat per part de l'administrador.

5. Prohibició de difamació fins i tot en el cas de sancions. Està prohibida la difamació per mer gust de sadisme, individual o col.lectiu, tenint en compte la necessitat d'infracció per a aplicar sancions, d'acord amb les normes.

6. Està permesa la crítica, la discrepància, la sàtira i l'humor sempre que s'apliquin d'acord amb el respecte moral definit en aquest article.

17. Respecte a l'autonomia dels jugadors i participants. Els jugadors i participants del Cosmos Perenne tenen dret a l'autonomia de la personalitat i que els hi siguin respectats els seus gustos, respectant lo que indica l'article anterior i les normes que regulin aquesta autonomia i la seva eficàcia en les diferents webs del Cosmos Perenne d'acord sobretot amb aquesta norma.

18. Dret de petició. Es reconeix el dret de petició als usuaris a través del correu electrònic i, en el seu cas, per altres mitjans, només en privat; aquest dret serà regulat per la norma corresponent.

19. Dret a la publicitat de les normes. Els usuaris tenen dret a que els assumptes principals i alguns dels secundaris siguin regits per normes en el Cosmos Perenne. Correspon a l'administrador de decidir quins assumptes mereixen ser publicats d'acord amb els principis d'aquesta norma primera. En cap cas es mantindrà ninguna norma sense la publicitat consegüent d'acord amb les condicions que corresponguin, vinculada indirectament a través de la pàgina principal de Lletra Perenne. Es mantendrà en Lletra Perenne un llistat de les normes que es procurarà mantenir actualitzat.

20. Irretroactivitat desfavorable de les normes. Els usuaris es beneficiaran de la irretroactivitat desfavorable de les normes quan correspongui, sense perjudici de que en el seu cas siguin sancionats per normes vigents en l'actualitat.

21. Altres drets. També són drets de l'usuari, malgrat ser escrits com a principis rectors, els mencionats en l'article 32.2. i 32.3. .

22. Sobre les faltes no escrites en les normes. Sobre totes les matèries no admeses com a dret que impliquin almenys una infracció (no poden no implicar-lo) la persona infractora podria ser sancionada sense ser necessari que la seva infracció estigui escrita com a deure o prohibició. No podrà ser en ningun cas objecte de sanció l'exercici d'un dret. En tot cas, els deures i també les normes que regulin els elements prohibits que en el seu cas estiguin escrits estaran en funcionament de manera continua. L'administrador serà qui decidirà quines són les situacions en que, sense ser objecte ni de dret ni de deure l'usuari rebrà, o no, la sanció corresponent, sempre que hagi fet almenys una infracció.

23. Sobre la necessitat ineludible de la infracció en l'aplicació de les sancions. Ningú en el Cosmos Perenne podrà ser sancionat sense que hi hagi almenys una infracció de que acusar-li, ja estigui inclòs o no en les normes. L'aplicació legítima d'un dret no podrà ser considerada una infracció. L'usuari podrà donar, si vol, la seva contraopinió al respecte. La necessitat d'infracció serà regulat per la norma respectiva.

24. Sobre el dret a la privacitat de les direccions email. Tot usuari té garantit el dret a la privacitat absoluta de les seves direccions email, excepte si dóna autorització expressa i prèvia a l'administrador per passar el seu email a altres persones i entitats, si fós el cas. Aquest dret afecta a totes les direccions del Cosmos Perenne que necessitin una direcció email per a funcionar a ple rendiment. Ningú podrà ser obligat a donar la seva direcció email.

25. Drets a Lletra Perenne. Tothom té dret a llegir els articles de Lletra Perenne i, de fet, només els usuaris registrats i identificats tenen dret a comentar els seus articles i a proposar articles nous, d'acord amb la norma següent i les altres normes que corresponguin.

Capítol II: dels drets i deures que afecten només a l'administrador, en benefici de la gent

26. Moderació de la participació de l'administrador en el Facebook i el Twitter. En cas que l'administrador vulgui participar al Facebook i al Twitter, haurà de moderar la seva participació en ambdues webs d'acord amb la norma sobre la publicació de propaganda en Facebook i en Twitter.

27. Subordinació de l'administrador als principis de les webs perennies. L'activitat de l'administrador al portal està subordinada als principis de les diferents webs del portal perenne, sota pena d'autosanció en cas d'incompliment.

28. Crear, modificar, eliminar (i en el seu cas que li siguin proposades) normes; i obediència als altres administradors i, si cal, a les seves normes, quan pertoqui. La capacitat per a crear, modificar i eliminar normes correspon únicament a l'administrador, qui podrà rebre sugerències al respecte per part dels usuaris, en privat i d'acord amb la norma que ho regularà i, en el cas que sigui així, Unicorn Gris està al servei dels administradors de les webs on només en sigui moderador o director, o d'acord amb les decisions legals de caràcter superior al Portal Perenne, amb o sense aplicació de les seves respectives normes/lleis, en el seu cas.

Títol II: dels principis rectors de l'actuació de l'administració que resulti productiva, literària i social

29. La ciberbiblioteca Lletra Perenne (aquesta que ara mateix, es suposa, llegeixes) serà l'espai que guardarà una part considerable dels continguts del Cosmos Perenne, que hi seran guardats amb el pas del temps. S'obeiran les normes de Wikia i les decisions oficials dels seus administradors si fós el cas. És l'espai que guarda aquest mateix text normatiu. Els articles d'altres persones que, en el seu cas, havent d'estar la persona registrada, Unicorn gris decideixi conservar a Lletra Perenne seran considerats part integrada de la mateixa ciberbiblioteca. Sobre el dret a llegir i a comentar en Lletra Perenne, veure article 17F. L'administrador promourà i tutelarà el respecte moral, la conservació i el foment als articles d'altres autors que respectin les normes, especialment les més estrictes, sense perjudici del seu propi compliment de les normes d'acord amb l'article 1.5. .

30.1. En les partides d'Unicorn Gris en la web Comunidad Umbria aquest mateix procurarà el respecte dels drets dels usuaris i de les normes umbrianes, i intentarà fer partides divertides sense retrassos injustificats, d'acord amb la norma perennia que dirigeix allà les partides (en castellà); també procurarà fer les partides prou divertides; es definiran per norma els drets i els deures de tothom en la partida d'Umbria en els aspectes que en el seu cas siguin definits per norma.

30.2. Actualment, Unicorn Gris no dirigeix ninguna partida a Umbría (veure article 4.3.2. ) .

31. (Suprimit.).

32.1. En les seccions del Facebook on Unicorn és el moderador, enumerades en l'article 4.2., l'administrador perenne, com a moderador del Facebook, procurarà escriure almenys un article cada 15 dies, fomentant-ho especialment si la secció té un especial exit; cal tenir present que en aquestes seccions, Unicorn respectarà les costums i les normes del Facebook i, si cal i fós el cas, obeirà les ordres dels seus administradors. Com a dret, no es podrà denegar l'entrada ni expulsar a ningú sense motiu justificat; aquest dret inclou la defensa a les persones desconegudes la denegació de l'entrada dels quals no tindria cap motiu de justificació d'expulsió conegut, almenys no si no hi ha cap motiu explícit de denegació de l'entrada. Cada grup de Facebook de la Web Perenne estarà dedicat exclusivament a la seva pròpia finalitat i, en conseqüència, no se'n podrà acceptar en el mateix en cap cas articles impropis de la seva finalitat mateixa ("floods"). Hom pot consultar la norma del Facebook en tant en quan tingui contingut. L'administrador tindrà el dret de publicar dos o més cops el mateix article en el mateix grup de Facebook, sempre i quan això pugui interessar el lector que no hagués llegit l'article abans i, alhora, procurar no publicar massa cops seguits el mateix article en ningun cas.

32.2. En resum, respecte a l'admissió i expulsió d'usuaris mencionat a l'apartat anterior en el Facebook, la regla serà així:

32.2.1. Les persones totalment desconegudes seran admeses.

32.2.2. Les persones conegudes seran acceptades excepte si han comès faltes en el passat que impedeixin la seva admissió.

32.2.3. Les persones ja dintre del grup de Facebook hi podran estar mentre no cometin cap sanció, d'acord amb la infracció sempre que n'hi hagi i amb la corresponent autoritat normativa o, en el seu cas, lliure.

32.2.4. Tota persona que en el seu cas ho desitgi podrà marxar del grup de Facebook sense necessitar permís, sense que sobri que avisi del fet; en cap cas podrà ser retingut al grup si vol marxar, sense perjudici que, si per marxar comet alguna falta, podrà ser sancionada de forma diferent a la retenció del grup.

32.3. D'aquesta manera, d'acord amb tot l'article 32, entre d'altres coses es resalta que totes les persones desconegudes han de ser acceptades en els grups de Facebook que Unicorn reguli com a administrador; és un dret de les persones desconegudes, per dir-ho així.

32.4. Es limitarà l'ús de les invitacions incloses en la part superior de la columna dreta de cada grup d'acord amb la norma corresponent.

32.5 Hi haurà una norma especial per al grup de Refranys, d'acord amb la normatació.

33. El Fòrum Perenne estarà, actualment, en actiu, d'acord amb el dret i deure al respecte i amb les altres normes stoeres; l'administrador, d'acord amb les normes, procurarà posar un missatge cada dues setmanes al fòrum, sense ésser necessari que ningú hi posi cap missatge al fòrum mateix; hom pot visitar i, si vol, com a usuari, participar en el Fòrum Perenne aquí.

34. L'Espai Perenne, que serà com un noticiari de les webs perenne, estarà al servei dels interessos concrets de la web descrits en l'article 1.1 i s'intentarà que tingui mínim un missatge per setmana; es procurarà que un dia que tingui missatge sigui el divendres o, en cas de no ser així, es procurarà que sigui de dissabte a dilluns; en cap cas que no sigui una circumstància molt notòria es publicaran articles entre el dimarts i el dijous de la mateixa setmana. Tindrà com a màxim quatre missatges per setmana, a comptabilitzar de divendres a dijous cada setmana, menys si circumstàncies excepcionals aconsellin sobrepassar aquest límit. No es podran acumular mai a cap setmana següent els missatges no utilitzats d'aquests quatre setmanals. Es podrà definir per norma les condicions de l'Espai Perenne.

34.B. Està regulat per norma l'entrega en certa manera real de el títol de Perenne honorífic o honorífica, respectant aquesta normatació.

Títol III. Garanties dels drets, afectació dels principis rectors i possibilitat dels principis circulars

35. Els drets dels usuaris, inclosos en el títol I, podran ser reclamats pels usuaris en cas d'incompliment dels mateixos, per email o, en el seu cas, en altres espais, sempre en privat; aquests drets han de ser complits en lo essencial en les normes que els desenvolupin o, si fós el cas, per compliment directe a través d'aquest mateix text si no té norma de desenvolupament.

36. Els principis rectors que afectin als usuaris, indicats en el títol II, només podran ser reclamats d'acord amb el que, la voluntat oficial de l'administrador o, si fós i quan fós el cas, les normes que els desenvolupin, decideixin. La seva existència tindrà el seu efecte sobre l'actuació de l'administrador, les normes positives i, en els casos que correspongui, el desenvolupament de la partida, incloent, en el seu cas, la possible invocació de l'usuari dels principis mateixos.

36.B Els principis circulars, indicats en el títol VII, seran una possibilitat lliure de l'administrador, la qual només obeirà si així ho prefereix. En cap cas serà obligatori ningun efecte directe dels principis circulars. Les normes, en el seu cas, podran desenvolupar i decidir com actuen els principis circulars d'acord amb aquest article; aquestes normes mateixes, sense ser gens obligatòria la seva existència, vincularan als usuaris i a l'administrador en tant en quan aquestes mateixes determinin. Els usuaris podran fer propostes sobre els principis circulars en tant en quan ho prefereixin no poder ser de cap manera aquestes propostes vinculants ni tant sols parcialment.

37. Tant en els deures i drets com amb els principis rectors, només quan fós així el cas, l'administrador podrà decidir, només si així ho indiquen en possibles certs casos les normes de desenvolupament, un procediment de preferència i sumarietat per a certs incumpliments per part de l'administrador i/o d'algun usuari que hauran de ser resolts amb rapidesa, responent amb responsabilitat l'administrador en cas de no ser així. No podrà ser exigit aquest procediment de preferència i sumarietat per ningun efecte de l'autoritat lliure.

38. La reclamació dels drets dels usuaris i dels visitants per part d'aquests mateixos es farà, en el seu cas i en la forma adequada, d'acord amb aquesta norma.

39.B.1. L'autoritat normativa estarà regulada d'acord amb aquesta norma .

39.B.2. L'autoritat lliure estarà regulada d'acord amb aquesta norma .

Títol IV. Modificació de la normatació i la resta de normes

39. La potestat de modificació de la normatació i de la resta dels normes pertany a l'administració. Els usuaris, només per email, només tindran el dret de fer propostes i preguntes sobre la normativa, sense efectes vinculants ni suspensius excepte per aceptar-ho l'administrador. El sistema de modificació de la normatació ve explicat per aquesta norma

Títol V. De la desnormatació i contranormació

40. Rep el nom de desnormativa qualsevol norma o actuació, exclosa la mateixa normatació, que es contradigui amb la normatació mateixa. Rep el nom de contranormativa la norma o actuació que trenqui alguna norma del Cosmos Perenne de mateix rang o superior sense contradir la normatació.

41. L'administrador és el responsable de decidir quina norma és, en el seu cas, desnormativa o contranormativa, podent rebre avisos en privat al respecte per part dels usuaris. La seva decisió ha de ser motivada.

42. Les normes que són declarades com a desnormatives perden a l'instant qualsevol valor i efecte i han de ser suprimides del text o, pel contrari, mantingudes en el mateix i indicades com a nules, o sigui, sense efecte.

43.1. Les normes que són analitzades i declarades com a contranormatives perden tot el seu efecte i han de ser suprimides o indicades com a nules, o sigui, sense efecte, de manera similar a l'article anterior.

43.2. La desnormatació i contranormatació seran regides per norma.

Títol VI. Dels càrrecs secundaris

44. El portal perenne podrà disposar de càrrecs secundaris segons el que digui la normatació i les altres normes que els afectin.

45. Els càrrecs secundaris respectaran el portal perenne i obeïran el que disposi l'administrador sense perjudici de les funcions pròpies que li encomani el seu càrrec; hauran d'obeir el dret i deure al respecte moral. Disposaran dels mateixos drets que els altres usuaris sense perjudici dels drets que li pertoquin en virtut del seu càrrec, d'acord amb els deures que legítimament se li imposin. Hauran d'obeir el que disposi la normatació, la norma que reguli el seu càrrec i, en tant en quan sigui així, la resta de normes. Els càrrecs secundaris només podran ser exclosos de part de les altres normes quan la norma que regula el seu càrrec, si fós el cas, així ho indiqués. La norma que reguli un càrrec secundari li indicarà els drets especials de que disposa per a complir amb les funcions pròpies del seu càrrec.

46. Els càrrecs secundaris tindran preferència i sumarietat en les preguntes que facin a l'administrador per via del correu electrònic, d'acord amb el que indica aquest títol i la resta de la normatació.

Títol VII. Dels principis circulars

47. L'administrador podrà, només si ho prefereix lliurement, amnistiar a usuaris bloquejats del Fòrum Perenne, atenent al que puguin en el seu cas dir la resta d'usuaris, d'acord en el seu cas amb les normes que puguin desenvolupar aquesta possibilitat no gens obligatòria.

48.1. L'administrador podrà, només si ho prefereix lliurement, fer amistat amb la gent d'aquest portal, sempre que aquesta respectiva gent també ho vulgui per decisió pròpia i no imposada.

48.2. Aquestes amistats es regiran, en el seu cas i quan sigui dintre d'aquest portal, per les normes d'aquest portal mateix i, quan correspongui, per les normes d'ètica elemental, havent l'administrador de fer ús del respecte moral exigit per la normatació i les normes.

48.3. En els casos en que aquesta amistat es faci fora d'aquest portal, les normes perennes, inclosa la normatació, no regiran, però l'administrador, perquè ho escull lliurement, aplicarà l'ètica mínima, sense exigir el principi de reciprocitat i en totes les altres normes d'ètica mínima que pertoquin, ja estiguin o no estiguin per escrit.

Exhortacions adicionals

1ra. L'administrador podrà canviar en qualsevol moment aquesta norma primera, realitzant, sense cap retràs injustificat, les adaptacions que la mateixa reforma exigeixi. Els canvis aplicaran sempre la irretroactivitat desfavorable de la norma.

2na. Aquesta norma primera inclou i accepta la Norma de la prohibició de publicar missatges per part dels usuaris anònims i, per tant, no pot acceptar en Lletra Perenne, missatges de visitants anònims sinó només missatges d'usuaris registrats i identificats en tant en quan n'apareguin.

3ra. No són part del Cosmos Perenne els blogspots Amb R de refrany i Amb P de pergamí. Aquests espais seran conservats però sense afegir-hi més novetats a partir d'ara.

4ta. No és part del Cosmos Perenne el fotolog La Caverna. Aquest fotolog serà conservat però sense afegir-hi més novetats a partir d'ara.

5ta. No és part del Cosmos Perenne ninguna part del ja desaparegut Cosmos Stoer, incloent com a parts del mateix, entre d'altres, La Stoa, el Forumstoa i la Stoapèdia. El Cosmos Stoer ha desaparegut totalment en l'actualitat des de fa algun temps. Qualsevol possible dubte respecte a aquesta exhortació serà resolt per l'administrador mateix.

6na (Cancelada.).

7na El Cosmos Perenne, a diferència del Cosmos Stoer, no té ni ha tingut mai, ni sembla probable que tingui mai, administradors secundaris, també anomenats sotsadministradors. Si en tingués algun dia, cosa molt improbable, el seu càrrec seria regit per norma, aplicant, almenys, el que indica el títol VI.

8na. 1. Sobre els fòrums mateixos, l'Unicorn Gris, ni sota aquest nom ni ningun altre, participarà gens en ningun fòrum (inclòs el de Racó Català i el de Comunidad Umbria) excepte el seu propi.

2. La condició de l'apartat anterior és molt possible que duri per sempre.

9na. 1. Sobre els xats públics oficials no administrats per Unicorn Gris, no inclosos els xats privats, inclòs el xat públic d'Umbria, no hi participarà gens l'administrador del Portal Perenne. Això no afectarà els xats públics administrats per Unicorn Gris.

2. La condició de l'apartat anterior és molt possible que duri per sempre.

3. Aquesta exhortació no inclou pas les notícies d'Unicorn Gris que en el seu cas siguin incloses en el Facebook ni tampoc inclou els comentaris que es puguin afegir als comentaris en qualsevol article del Facebook, siguin creats per ell o per qualsevol altre autor; tampoc inclou els xats públics o similars en que, expressament, per norma o per modificació d'aquesta mateixa exhortació, l'administrador no es vegi afectat per aquesta mateixa suspensió indefinida, i pressumptivament eterna, d'activitat i conservació.

10na. Es cancela permanentment del Cosmos Perenne el fòrum de Forocatalan, abans en actiu. Sembla segur que mai més l'administrador perenne tornarà a publicar res més en aquest fòrum. Es sospita sabotatge en aquest fòrum mateix.

Exhortació transitòria

Única. (Cancelada).

Exhortacions cancelatòries

1ra. En tant en quan poguessin tenir alguna vigència, queden totalment cancelades totes les normes primeres, també anomenades normatacions, del Cosmos Stoer.

2na. Així mateix, també s'elimina qualsevol exhortació o article del Cosmos Perenne que s'oposi o es contradigui a aquesta mateixa norma primera redactada a l'inici d'aquesta normatació.

Exhortacions finals

Primera. Aquesta norma primera entrarà en vigor en el mateix moment de la seva publicació, és a dir, entrarà en vigor el dia 11 de juliol de 2016 a les 7 de la tarda.

Segona. La direcció email de l'administrador és webmestre2(arroba)gmail(punt)com .
Firma

Per tant, l'administrador publica i posa en vigor aquesta norma primera o normatació.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.