FANDOMAquesta norma està encara en elaboració. Per tant, el seu contingut està publicat només a efectes de consulta i no té cap efecte ni declaratiu ni prescriptiu. Lamento les possibles molèsties al respecte.


PreàmbulEdit

El portal que, mentre va existir, va tenir el nom de "portal Cosmos Stoer", que tenia com a principals portals (però no únics) "La Stoa", "la Stoapèdia" i el "Forumstoa", durant els seus primers temps va tenir una certa sort, però, a la llarga, la mala gestió de la propaganda per part del seu administrador, que en aquells temps tenia el seudònim de "Crom el nòrdic"