FANDOMAquesta norma està encara en procés d'elaboració. Per tant, el seu contingut encara no és ni declaratiu ni preceptiu. Intentarem finalitzar-lo sense un retard excessiu. Perdoneu les possibles molèsties.Norma general de supressió de l'antic Cosmos Stoer.

L'administrador redacta, aprova i posa en vigor la norma següent:


Preàmbul.

La web que, mentre va existir, va tenir el nom de "Cosmos Stoer", va arribar, en el seu temps (no ja cap als seus finals) a tenir un cert èxit, però certs factors, molt especialment la seva pèssima gestió de la propaganda, varen convertir el portal en molt impopular davant certa gent, especialment de la web "Racó Català".

Amb el temps, per motius que no es revelaran aquí, en "Crom" va trencar les relacions amb "Mitnick"

Articulat.

Títol I. Efectes generals.

1) El "portal stoer", almenys a efectes generals i, en el seu cas, a efectes absoluts, es declara i es disposa que ja no existeix com a portal en Internet, procedint, per tant, en aquest abast, a la seva supressió.

2) Les webs "La Stoa", "el Forumstoa" i "la Stoapedia", actualment, ja no existeixen a ningun efecte, excepte, si fós el cas, l'existència virtual a que fa referència l'article 3.

3) La supressió a efectes generals descrita en l'article anterior no té tampoc que impedir que, en certs aspectes, possiblement, el portal stoer tingui una certa existència virtual i tènue dintre i, en el seu cas, fora d'Internet, aplicant l'article anterior.

4) L'existència parcial i tènue del portal stoer indicada en l'article anterior podrà ser descrita per una norma apart, aplicant aquesta mateixa norma general.

Títol II. Efectes concrets.

5) Es conserven, a ple efecte, les normes de supressió de les antigues normes aleshores encara vigents del portal stoer.

6) Tots els càrrecs inclosos en les normes suprimides en l'article anterior deixen d'existir i perden tota l'efectivitat, incloent també el d'administrador segon.

7) Aquesta norma no estarà subjecta a votació ni total ni parcialment, ni tampoc disposarà de període de proposició d'esmenes.

8) Qualsevol supòsit referent a la supressió general del Cosmos Stoer no resolt per aquesta norma serà resolt inapelablement per l'administrador del Cosmos Perenne, respectant, quan convingui, els beneficis apelables dels usuaris d'aquest últim.

Exhortacions.

Adicionals.

1.1) Mentre duri aquesta norma, el portal stoer no podrà tornar a existir.

1.2) Quan aquesta norma ja no existeixi, el portal stoer seguirà sense existir, a menys que, en un cas molt més que improbable, per efectes d'una altra norma o sense necessitar aquesta mateixa, el portal stoer poguera ser reactivat, en aquest pràcticament impossible cas.

Transitòria:

El portal stoer "Forumstoa" de Forocatalan ( aquesta web ), que en el seu temps havia estat, però només mentre estava en control legítim de qui aleshores era "Crom el nòrdic", un portal stoer, es considera que, des del mateix moment en que algú es va apoderar fraudulentament d'alguna manera del portal i va robar-li la contrassenya, aquest "Forumstoa", des d'aquest moment, està completament desvinculat de l'ara desaparegut portal "Cosmos Stoer" i, alhora, no formarà mai, ni ho fa ara mateix, ni ho ha fet mai, part del portal "Cosmos Perenne". A partir del mateix moment en que aquest fòrum que té el nom de "Forumstoa" i que havia tingut els atributs de tal,