Lletra perenne Wiki
Advertisement

Petició; dret de petició; imatge.jpg


Aquesta norma està en actiu. Per tant, els continguts tenen efecte declaratiu i prescriptiu.A tots els que la present vegin i entenguin, sabeu que jo, com a administrador perenne, i aplicant els drets dels usuaris, aprovo, publico i poso en vigor la següent norma:

Articulat

1.1. El dret de petició, regulat en la norma primera d'aquest portal, podrà ser exercit pels usuaris només en privat i el contingut que se'n inclogui podrà ser utilitzat per a millorar el portal.

1.2. En tot cas, aquest dret es fomenta en el correu electrònic de l'administrador, el qual és el següent: webmestre2(arroba)gmail(punt)com . Es regula el dret de contacte per email amb l'administrador en aquesta norma .

1.3. Es prohibeix la utilització de la possibilitat de petició en l'espai públic d'Internet, d'acord amb aquesta norma mateixa.

1.4. La utilització del dret de petició està limitada exclusivament a preguntes referides al propi portal, mencionin o no al mateix administrador dintre de la pregunta. La possibilitat de fer amistat amb l'administrador, en el seu cas, no està garantida i no està regulada per les garanties i limitacions d'aquesta norma.

1.5. Es garanteix resposta dintre d'un límit de temps d'acord amb els condicionants d'aquesta norma.

1.6. El dret de petició haurà de complir amb el dret i deure al respecte moral tant per part de qui legítimament faci ús d'aquest dret com per part de l'administrador. Hom pot consultar si ho desitja la norma sobre el dret i deure al respecte moral  .

2.1. Qualsevol persona podrà fer preguntes i proposar solucions a través del correu electrònic, com indica el punt 1.2. i d'acord amb el punt 1.6. .

2.2. Les preguntes hauran de procurar no tenir una longitud excessiva, sobretot de manera innecessària. Si tenen efectivament aquesta longitud, l'administrador podrà, si ho prefereix, no respondre la pregunta i avisarà a qui se li hagi enviat que es refusa de respondre la pregunta de massa longitud. Es recomana que les preguntes tinguin com a màxim 10 línies, però cadascú té prou maduresa com per decidir quina longitud posar-li.

3.1. Les persones podran contactar amb l'administrador i fer ús del dret de petició a través del xat privat de Facebook. El nom d'usuari de l'administrador és, en el Facebook, "Mark Corbera Mestres".

3.2. S'aplicarà lo indicat en els punts 1.6. (dret i deure al respecte moral) i 2.2. (limitació de la longitud dels missatges) en aquest sistema de contacte.

4.1. Els jugadors de les partides d'Unicorn Gris en les partides d'Umbria i, si fós el cas, d'altres persones, podran contactar amb el mateix a través de missatges privats i, en el seu cas, de manera privada, en alguna de les partides que dirigeixi ell mateix en Umbria.

4.2. S'aplicarà lo indicat en el punt 3.2. en aquest sistema de contacte.

5. Estarà totalment prohibit, en tot cas, reclamar la creació o l'existència de la sobirania popular, d'acord amb l'article 1.19. .

Exhortacions

Adicionals

Única. Les propostes de canvi en la normatació i les altres normes vindran regulades, no per aquesta mateixa norma sinó per aquesta altra.

Cancelatòries

Única. Es cancela tota exhortació de mateix o inferior rang que s'oposi o contradigui a aquesta norma amb anterioritat a la seva posada en vigor.

Finals

Única. Aquesta norma entra en vigor el 6 de maig del 2017 a les dues de la tarda.
Per tant, aquesta norma entra en vigor en aquests termes.


Unicorn gris, administrador perenne.

Advertisement