FANDOM


.


Aquesta norma està en vigor. Per tant, el seu contingut és declaratiu i prescriptiu.


.

Norma sobre la identitat del Cosmos Perenne.

L'administrador aprova la norma següent:

1.1. El Cosmos Perenne és un conjunt de web que inclou sobretot la ciberbiblioteca Lletra Perenne, el grup de Facebook "Refranys i frases d'un filòsof", les partides que Unicorn Gris pugui dirigir a Comunidad Umbria i, en el seu cas, d'altres portals.

1.2. El Cosmos Perenne està format per les webs on Unicorn G. en sigui administrador, moderador o director, i no inclou en les que hi sigui només usuari o, en el seu cas, en les parts d'una web on només hi sigui usuari (excloent les parts on hi sigui director).

1.3. L'usuari conegut com a Unicorn Gris és l'administrador del Cosmos Perenne.

1.4. El nom complet del portal és: "Cosmos Perenne, portal plural de filosofia, literatura i relats". Aquest nom pot ser subjecte a modificacions només per part de l'administrador.

2. La bandera del Cosmos Perenne serà la sumatòria sobre un fons verd, com la següent, aprobada per la normatació en el seu article UU  .

Bandera perennia

..

-

3. Es podrà escollir una melodia pròpia del Cosmos Perenne que, en tot cas, haurà de ser aprovada prèviament per l'administrador.

4.1. Els temes del portal, d'acord amb l'article 1.4., són la filosofia, la literatura i els relats, no necessàriament per aquest ordre d'importància.

4.2. Els temes del portal no inclouran, excepte en el seu cas per moments molt puntuals degudament justificats, el catalanisme, la política i l'actualitat.

4.3. Es podran definir per norma o utilitzar per autoritat lliure els altres temes que pugui utilitzar el portal d'acord amb aquest article.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.