FANDOMAquesta norma encara no està redactada. Per tant, el seu contingut no té encara cap efecte ni declaratiu ni prescriptiu. Si fós el cas, lamentem les possibles molèsties al respecte.


Preàmbul Edit

Una de les conseqüències més importants de l'assamblearisme de les webs administrades per Unicorn Gris (qui abans era Crom el nòrdic), almenys dintre de les dimensions del nostre portal, és la possibilitat de contacte internàutic entre l'administrador i les altres persones, ja siguin en el seu cas càrrecs del portal stoer i, com a cas més normal, usuaris o fins simples visitants amb interès dels nostres portals.

Articulat Edit

Títol I. Aspectes essencials.Edit

1. Qualsevol persona té dret a contactar amb l'administrador del portal perenne a través del correu electrònic, com a part essencial de l'assamblearisme del portal perenne mateix.

2. La direcció de l'administrador, en Unicorn Gris, és la següent: webmestre2(arroba)gmail.com .

3. L'administrador té l'obligació de donar resposta als emails que, en el seu cas, siguin escrits d'acord amb el títol II.

4. Els emails que s'escriguin a l'administrador hauran de complir amb les limitacions del respecte moral, d'evitar molèsties i repeticions innecessàries i les altres limitacions descrites en el títol III.

Títol II. Dels emails que tenen dret en el seu cas a una resposta per part de l'administrador.Edit

XX. Si una persona que envia emails a l'administrador desitja en el seu cas una resposta per part d'aquest últim, haurà de complir obligatòriament amb les condicions d'aquest títol. Si aquesta persona no considera necessària la resposta de l'administrador, no està obligada a complir amb les condicions d'aquest títol si prefereix no fer-ho.

XX. Per a obtenir resposta de l'administrador, haurà d'escriure-li el mateix email repetit quatre vegades en un màxim de tres dies, per tal d'evitar que l'administrador pugui potser per no acabar veient aquest email; entre cada email d'aquests indicats en aquest article és recomanable que passin almenys 90 minuts.

XX. Per als emails que compleixin les condicions d'aquest títol, l'administrador haurà de donar resposta en un màxim de 25 dies. Si rep un número elevat d'emails, podrà ampliar, per una exhortació adicional a aquesta norma, fins un màxim de 60 dies mentre duri aquesta situació de nombre elevat d'emails.

Títol III. De les condicions que han de tenir en tot cas els emails que s'envien a l'administrador.Edit

XX. Tots els emails enviats a l'administrador, tant si esperen rebre resposta com si no és necessària aquesta resposta segons qui envia l'email, hauran de complir els condicionants d'aquest títol.

XX. Es prohibeix enviar emails a l'administrador que suposin falta de respecte moral en formes clarament agressives i/o humiliatòries. XX. Es prohibeix enviar un volum descaradament elevat d'emails que, almenys en la majoria, siguin innecessaris, ja sigui per la mala intenció expressa de sobrecarregar de feina a l'administrador o per qualsevol altra intencionalitat clarament o pressumptament malintencionada. XX. Es prohibeix enviar emails a l'administrador per feines molt o totalment innecessàries que suposin o poguessin suposar una pèrdua de temps per a aquest mateix. XX. Es prohibeix, per lo general, enviar emails que, per qualsevol motiu, inclòs o no en aquest títol, busquin causar un perjudici exprés a l'administrador.

ExhortacionsEdit

AdicionalsEdit

Primera. L'administrador podrà decidir, lliurement, no podent ser coaccionat per ningú, si en el seu cas alguns emails que no contemplin els condicionants dels títols II i III puguin ser contestats (amb o sense celeritat) per ell mateix, sense perjudici de la possibilitat de no contestar-los mai o, en el seu cas, no llegir-los mai.