Lletra perenne Wiki
Advertisement
Fòrum Perenne eliminat

Aquí s'acaba el Fòrum Perenne, però el Cosmos Perenne continua...

Preàmbul[]

Durant anys, el fòrum de les nostres webs, primer el Fòrum Stoer i després el Fòrum Perenne, va formar part de les nostres webs, fins ara.

El Fòrum Stoer va disfrutar d'alguns usuaris, tots ells (potser amb alguna excepció) eren sospitosos de no ser sinó gent que volia fer gamberrisme vulgar, defensats pel respectiu viceadministrador de torn.

Després, amb el Fòrum Perenne, ja sense la participació de ningun viceadministrador emprenyador i pretensiós, aquest fòrum va tenir al principi uns molt pocs usuaris, però després varen quedar tots inactius. Després d'alguns intents de reactivar el Fòrum Perenne, amb escassos i molt insuficients resultats, al final ens hem adonat que fa falta molta força per a portar endavant un fòrum i que, amb una persona sola com a administrador i amb temes no molt atractius com la filosofia o (en certa manera, en el meu context) la literatura, i excloent les notícies d'actualitat, d'aquesta manera el Portal Perenne mai aconseguirà èxit, cosa que ara ja no té importància perquè procedim a la seva supressió.

Cal dir que la supressió del Fòrum Perenne no suposa la supressió de ninguna altra Web Perenne, doncs es conserven webs com Lletra Perenne (que conté molts articles que es consideren interessants) i Ciutat Perenne (que es continua considerant com a interessant dins els Portals Perenne). I també es continuarà participant en Relats en Català quan s'hagi acabat la suspensió.

El Fòrum Perenne s'ha acabat, però el Cosmos Perenne continua...

Articulat[]

Únic. Se suprimeix el Fòrum Perenne i, amb el temps, s'aniran suprimint tots els vincles, especialment els principals, referits a aquest portal ara suprimit. Així mateix, s'invalidarà la secció de la pàgina principal de Lletra Perenne que feia referència al Fòrum Perenne.

Exhortacions[]

Final.[]

Aquesta norma entra en vigor el maig de 2024.

Firma[]

Per tant, publico i poso en vigor aquesta norma.

Advertisement