Lletra perenne Wiki
Advertisement
Normes; imatge.jpg

Norma primera

Norma primera del Cosmos Perenne

Totes les altres normes en vigor o, en el seu cas, en estat de redacció

Norma sobre la publicació de propaganda en Facebook i Twitter

Norma del dret i deure al respecte moral

Norma de la identitat del Cosmos Perenne

Norma de la prohibició de publicar missatges per part dels visitants anònims

Norma del dret privat de petició

Norma de definició dels termes oficials del Portal Perenne

Norma sobre l'autonomia de l'usuari en el Cosmos Perenne

Norma sobre la modificació de la normatació

Norma sobre l'exigència de l'efecte lesiu per a sancionar

Norma de las partidas de Umbría de Unicornio Gris (en castellà)

Norma del contacte de l'administrador del Portal Perenne amb els usuaris a traves del correu electronic

Norma sobre la desnormatació i la contranormatació

Norma sobre proposar nous usuaris als grups del Facebook

Norma sobre la prohibició de certs noms d'usuaris en les webs del Cosmos Perenne

Norma sobre com pot l'usuari exercir els seus drets de reclamació

Norma sobre el Facebook

Norma sobre la infracció

Norma sobre l'autoritat relativament lliure

Norma sobre l'autoritat normativa

Norma sobre els títols honorífics del portal perenne

Norma sobre el grup de Refranys del Facebook

Norma sobre els drets especials com a usuari de Samsa77

Norma sobre la publicitat de la web ''Publicació de Ciutat Perenne"

Normes ja cancelades (escrites en el seu moment)

(Per ara, no hi ha ninguna norma perenne cancelada sense perjudici que hi pugui haver alguna norma en suspensió temporal per millores.).

Advertisement