FANDOM


Jornalers
La rondalla dels dos jornalers.

Explica una vella història que un cop un amo es va apropar a dos jornalers. Els volia encarregar una feina.

Anà a un d'ells i li digué: "Ves a aquest camp de blat i sega'l".

"De seguida, senyor!", va dir el jornaler. Però passà mitja hora, una hora, i el primer jornaler, tot i el que havia dit, era evident que no havia anat a fer la tasca.

S'apropà l'amo al segon jornaler i li manà la mateixa feina. Aquest va remugar, va queixar-se durant una estona, però al final va posar colzes, es dirigí al camp i va acabar la feina.

La moralia del conte és que, a vegades, l'important no és la voluntat (aparent) de decisió, sinó la disciplina i el resultat final. També ens diu que no s'ha de menysprear el treballador perquè es queixi o tingui objeccions, si realment aquest les deixa de banda i posa fil a l'agulla.

En resum, que en qüestió de disciplina cal donar més importància al resultat que a les aparences.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.