FANDOM


Nota: Aquest escrit està publicat per una persona anònima i, donat que no és un comentari i ha passat el vist-i-plau de l'administrador i es beneficia de la irretroactivitat desfavorable de la norma de els escrits publicats per anònims, l'he publicat. Al vostre servei.

Sobre la precarietat i abusos laborals

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.