FANDOM


Aborriment (imatge)
En la modorra del meu per ara escàs èxit amb la gent.

Jo l'Unicorn em sento algo fracassat,
perquè els meus articles no gaire s'han mirat,
i encara menys comentat.

És ganduleria? És falta de temps justificable?
En tot cas, no vull deixar de ser amable.

I amable sempre seré,
encara que potser un dia el Facebook deixaré.

I encara que no ho vulgui reconèixer, potser un dia inclement,
el Facebook bé que deixaré
o de pagament me'l faré.

No es que em falti pasta,
però no sé on anar; em basta
buscar entre les amistats,
bona solució m'ha semblat.

Si ets prou amable com per fer-me una visita,
segur que aquesta serà agraïda.