FANDOM


El tacte d'ous i farina.

Em tapen els ulls per fer-me un examen de psicomotricitat. La ma, per entre unes parets de plàstic (un cubell, sens dubte). Em fan posar la ma fins a la fondària. Noto com un tacte entre sòlid i líquid. Una massa semblant a la terra però més suau, amb una massa líquida una mica semblant a la gelatina però com a més consistent, menys compacte. Al meu tacte, les dues masses s'entrebarregen: sòlid terrós amb líquid gelatinós. Notava com una sensació lleugera de fred, com una mica de fàstic. Com si toqués alguna cosa orgànica o semi orgànica. Era el millor de la classe, ho tenia clar:

- Ous i farina! - Li vaig dir al professor. Tant contents van quedar, ells i els companys de classe, que de nota em van posar un excel·lent.

Conte entregat com a treball de classe de literatura. El treball corresponia a entregar un conte que simbolitzés, sense res visual, el tacte carnal dels ous i la farina barrejats.