FANDOMInformació. Aquest text escrit en la forma pròpia de les normes no és ninguna norma, sinó una declaració; per tant, té efecte declaratiu però no prescriptiu, sense perjudici de, si fós el cas, el seu contingut, total o parcialment, pugui ser copiat a una norma que, de ser publicada i posada en vigor la mateixa, sí que tindria efecte prescriptiu.Declaració sobre les llengues del portals Perenne.

Articulat.

1) La llengua catalana és la pròpia i en bona part l'oficial d'aquest portal. És recomanable de coneixer-la, per un aprenentatge directe o indirecte, si es desitja visitar els portals perennes.

2) La llengua castellana tindrà un cert ofici en el portal perenne.

3) Totes les altres llengües, inclosa l'anglesa, podran tenir una certa presència en aquest portal en tant en quan se'n desitgi i utilitzi la seva presència, atenent les normes.

4) Qualsevol llengua utilitzada en el portal perenne tindrà dret al respecte moral, sense perjudici que pugui ser subjecte a limitacions o impediments de caràcter normatiu o censatiu.